Detektivní služby

Nabízíme komplexní detektivní služby, zejména sledování a pátrání po odcizených věcech, pohřešovaných osobách a dále získávání informací o zájmových osobách či firmách v ČR i mimo. Ceny za tuto službu jsou smluvní, dle náročnosti případu.

 

Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek provádíme na základě Mandátní smlouvy, jejímž předmětem je závazek mandatáře kontaktovat dlužníky mandanta a zajištění převzetí a převozu splatných pohledávek. Cena za plnění závazků je stanovena dohodou a pohybuje se od 15% do 50 %. z vymožené, nebo jinak zajištěné částky nebo plnění schválené věřitelem. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

 

Ochrana osob

Společnost zajišťuje nepřetržitou ochranu osob. Dle žádosti zákazníka provádíme tuto službu buď ve služebním stejnokroji, nebo v civilu. Všichni smluvní bodyguardi jsou držiteli zbrojních průkazů. Doprovod a přepravu osob i do zahraničí zajišťujeme firemními vozy.

 

Fyzická ostraha objektu, majetku

Provádíme po dohodě, nebo ve spolupráci s agenturou specizalující se na tuto činost v regionu.

 

Přeprava peněz a cenin

Naše společnost nabízí ochranu a doprovod při převozu peněz a jiných cenin z vašich prodejen, skladů, zastoupení atd. Doprovod zajišťují ozbrojení pracovníci ve stejnokroji nebo v civilu, na přání zákazníka. Ceny za tyto služby jsou smluvní.

 

Kompletní právní servis

Ve spolupráci s advokátní kanceláří zajišťujeme kompletní právní servis a zastupování našich klientů ve věcech trestních, obchodních, občanských a jiných. Dále zajišťujeme sepsání smluv kupních, darovacích, obchodních, zakladatelských listin atd.

 

Pojištění

Naše společnost spolupracuje s nějvětší pojišťovací a maklářskou společností v regionu. Dle specifických požadavků klienta zajistíme odpovídající druh pojišťění.

 

Služby pro leasingové společnosti

Naše společnost od r. 1994 zajišťuje pro několik předních leasingových společností služby spojené s vymáháním dlužných leasingových splátek a zajišťování předmětu leasingu. V případě dlouhodobé spolupráce odkupujeme pohledávky za nájemci.